ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Το περιοδικό Καρδιολογία αποτελεί επίσημο όργανο και ιδιοκτησία της Καρδιολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος (Κ.Ε.Β.Ε.) και εκδίδεται τρεις φορές το χρόνο. Σε αυτό δημοσιεύονται εργασίες που αφορούν την κλινική, εργαστηριακή, επιδημιολογική και βασική έρευνα του καρδιαγγειακού συστήματος. Επίσης, το περιοδικό δημοσιεύει άρθρα που συμβάλλουν στην ενημέρωση σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις καθώς και παρέχει επίσης κατευθυντήριες γραμμές για την διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη νοσημάτων του καρδιαγγειακού συστήματος. Επιπλέον, περιέχει διάφορες ανασκοπήσεις, πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες, συζητήσεις γύρω από θέματα που σχετίζονται με σπάνιες περιπτώσεις νοσημάτων, καθώς και άρθρα και επιστολές προς σύνταξη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε δημοσίευση συνοδεύεται από περίληψη τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.