2000 | Τεύχος 1 & 2

Τεύχος 1

Kολπική μαρμαρυγή επί καρδιακής ανεπάρκειας: Θεραπευτική προσέγγιση (φαρμακευτική και επεμβατική).

Κάππος, Σακαντάμης

 

Κολπική μαρμαρυγή και εγκεφαλικό επεισόδιο.

Γιαννόγλου

 

Το ηλεκτροφυσιολογικό υπόστρωμα στην κολπική μαρμαρυγή.

Κανονίδης

 

Ο ρόλος της κολπικής βηματοδότησης στην πρόληψη των υποτροπών της φαρμακευτικά ανθιστάμενης κολπικής μαρμαρυγής.

Μανώλης

 

Τα νιτρώδη και η χρησιμοποίηση τους στην καρδιολογία.

Γιαννόγλου, Φαρμάκης, Λουρίδας

 

Διαγνωστική προσπέλαση, πρόγνωση και θεραπευτική προσέγγιση του συνδρόμου Χ.

Κουνατιάδης, Στυλιάδης

 

Φαρμακευτική έναντι παρεμβατικής θεραπείας σε ασθενείς με σταθερή στηθάγχη.

Αφθονίδης , Ιωαννίδης

 

Η πρόγνωση του οξέος εμφράγματος μετά την έξοδο από το νοσοκομείο: κλινικοί προγνωστικοί δείκτες.

Ευθυμιάδης, Παρχαρίδης

 

Παθοφυσιολογία του ευρισκομένου σε χειμερία νάρκη μυοκαρδίου (Hibernated myocardium).

Ηλιοδρομίτης

 

Επίδραση προπαφαινόνης και αμιωδαρόνης στην καρδιακή συχνότητα.

Κυριακού, Χατζηγιάννη, Σακαντάμης, Παπαδόπουλος, Κυριακού, Κανονίδης, Παπαδόπουλος

 

Φυσική ιστορία της ρευματικής ανεπάρκειας μιτροειδούς στην εγκυμοσύνη. Παρουσίαση περιστατικού.

Τζιάκας, Στάκος, Κεκές, Κουτσιμπάνης, Χατζηνικολάου, Φεσσατίδης, Κατσαρής, Χατσέρας

 

Τεύχος 2

Ο διαγνωστικός ρόλος του διοισοφαγείου ηχωκαρδιογραφήματος στις παθήσεις της αορτής.Kολπική μαρμαρυγή επί καρδιακής ανεπάρκειας: Θεραπευτική προσέγγιση (φαρμακευτική και επεμβατική).

Κετίκογλου, Παρχαρίδης

 

Aortic dissection- what does the surgeon need to know and what can echo offer.

Πλιάκος

 

Χειρουργική αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κατιούσης θωρακικής αορτής.

Τούμπουρας

 

Αθηρωσκληρωτική νόσος της αορτής.

Κανονίδης

 

Εκτεταμένος διαχωρισμός αορτής ως επιπλοκή αγγειοπλαστικής της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας.

Πεντούσης, Fanereau, Corcos

 

Φαρμακευτική θεραπεία των δυσλιπιδαιμίων.

Ελισάφ, Γουδέβενος

 

Προβλέψιμες αστοχίες αντιαρρυθμικών φαρμάκων.με σταθερή στηθάγχη.

Παπαδόπουλος

 

Εμφάνιση ισχαιμικών επειδοδίων σε υπερτασικούς ασθενείς με υπερτροφία αριστερής κοιλίας κατά τη διάρκεια αιμοδυναμικού ελέγχου.

Ψυρρόπουλος, Λευκός, Μπουντώνας, Ευθυμιάδης, Μαμάδας, Τσάπας

 

Η σημασία της μέτρησης των επιπέδων ορού της θυρεοδειδοτρόπου ορμόνης σε ηλικιωμένους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή πρόσφατης έναρξης.

Ιωαννίδης, Παπαστεφάνου, Βολουδάκης, Φρύδα, Τσιανάκας, Καραβασίλης, Καρασαρίδου

 

Επίδραση του συνδυασμού σιλαζαπρίλης με διουρητικό στην αρτηριακή πίεση και το δείκτη μάζας της αριστερής κοιλίας, σε ασθενείς με ιδιοπαθή αρτηριακή υπέρταση.

Λευκός, Ευθυμιάδης, Ψυρρόπουλος, Καζινάκης, Βόγας, Κεσκιλίδης, Τσάπας

Η δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία με ντομπιουταμίνη στην κλινική πράξη.

Δαλαμάγκας, Μανούδης

Το κάπνισμα μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Κανονίδης, Γκινής, Χαρίτος, Γουλή, Καραντώνα, Καραντουμάνης, Παπαδόπουλος

 

Οι περί την καρδιά γνώσεις του Ιπποκράτη και των ιπποκρατικών ιατρών.

Παρασκευάς, Ξεπουλιάς, Γιγής

 


Περιοδικό "Καρδιολογία"
Ο νέος τόμος του Περιοδικού "Καρδιολογία" (Τόμος 13, 2010) σύντομα κοντά σας.

Λίστα Επικοινωνίας

Γραφτείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Καταχώρηση