1998 | Τεύχος 1 & 2 & 3

Τεύχος 1

Επαστένωση μετά από αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αρτηριών.

Λουρίδας

 

Το θεραπευτικό αδιέξοδο της στεφανιαίας νόσου. Ο ρόλος του ενδοθηλίου.

Κρεμαστινός

 

Ικανότης προς εργασία καρδιοπαθών. Ένταξη-επανένταξη.

Βοττέας

 

Εκτασία στεφανιαίων αγγείων.

Ολύμπιος, Σηφάκη, Αδαμοπούλου, Πισιμίσης, Φακιόλας

 

Focus on cardiac rehabilitation and secondary prevention.

Valente, Molinis, Tuniz, Maisand

 

Καρδιακή βηματοδότηση διπλού θαλάμου: Το μοντέλο VDD/SL.

Αδαμόπουλος, LeLouche

 

Τρόπος παρουσίασης και φυσική ιστορία ασθενών με ηλεκτροκαρδιογραφική εικόνα προδιέργεσης στο γενικό πληθυσμό.

Κατσούρας, Γιόγιακας, Αργύρη, Γραίκας, Λαθρίδου, Νόβας, Οικονομίδης, Γουδέβενος

 

Επίδραση της φλουβαστατίνης στο λιπιδαιμικό "Profile" και τους παράγοντες πήξης-ινωδόλυσης, στεφανιαίων ασθενών.

Ευθυμιάδης, Λεύκος, Παπαδόπουλος, Μπουντώνας, Ευθυμιάδης, Λευκού, Τσάπας

 

Κολπικά συγχρονισμένη κοιλιακή βηματοδότηση (VDD) με μονοηλεκτοκαθετήρα. Χρονική καθυστέρηση στην αίσθηση της κολπικής εκπόλωσης.

Μανώλης, Βασιλόπουλος, Σακαντάμης, Κατσίβας, Δράγιος, Λούβρος

 

Αγγειοπλαστική στελέχους μετά από αορτοστεφανιαία παράκαμψη: Περιγραφή δύο περιπτώσεων.

Δάρδας, Τσικαδέρης

 

Πρώιμες αναφορές περί καρδιαγγειακού στην ιατρική των αρχαίων ανατολικών λαών.

Κατσέας, Χριστοδούλου, Μπισχινιώτης, Κόττας, Γιγής

 

Τεύχος 2

Καρδιοαγγειακή αναδιαμόρφωση.

Λουρίδας

 

Η εξέλιξη και οι κλινικές εφαρμογές του υπερηχοκαρδιογραφήματος -Doppler σήμερα.

Δαλαμάγκας

 

Η αξία της δοκιμασίας κόπωσης στον καθορισμό της πρόγνωσης ασθενών με στεφανιαία νόσο.

Κουνατιάδης, Παρχαρίδης

 

Τα αγγειοδραστικά πεπτίδια στη στεφανιαία αθηρεκτομή.

Κυριακίδης, Μαντάς, Μαρκιανός, Ψώμαλη, Αντωνιάδης, Σμπαρούνη, Νικολάου, Ζάρβαλης, Μιχάλης, Κρεμαστινός

 

Κολπικά συγχρονισμένη κοιλιακή βηματοδότηση (VDD) με μονοηλεκτοκαθετήρα. Χρονική καθυστέρηση στην αίσθηση της κολπικής εκπόλωσης.

Μανώλης, Σακαντάμης, Βασιλόπουλος, Κατσίβας, Δράγιος, Λούβρος

 

Ο χρόνος ισοογκικής χάλασης της δεξιάς κοιλίας- ηχοκαρδιογραφική Doppler εκτίμηση.

Γκεμιτζής, Παρχαρίδης, Καρβούνης, Κετίκογλου, Ευθυμιάδης, Νούσκας, Σαββόπουλος, Λουρίδας

 

Η αναπνευστική λειτουργία ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια.

Πατάκας, Αργυροπούλου, Βασιλιεάδης, Φεσσατίδης, Σαριγανίδης

 

Κλινικά, ηλεκτοκαρδιογραφικά και αγγειογραφικά χαρακτηριστικά ατόμων με ψευδώς θετική κατάσπαση του ST διαστήματος στη δοκιμασία κόπωσης και αγγειογραφικά φυσιολογικές στεφανιαίες αρτηρίες. Συσχέτιση με άτομα με φυσιολογική ανταπόκριση του ST στην κόπωση και φυσιολογικές στεφανιαίες.

Μυριανθεύς, Νικολαίδης, Δημητριάδης, Ζαμπάρτας

 

Προγνωστική σημασία των διαστάσεων και της συνολικής λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας σε ασθενείς με ομόζυγο β-μεσογειακή αναιμία.

Παρχαρίδης, Καρβούνης, Γκεμιτζής, Νούσκας, Φαρμάκης, Βρογκιστικός, Χασαποπούλου, Σαββόπουλος, Στυλιάδης, Λουρίδας

 

Αποτελεσματικότητα, ανεκτικότητα και ασφάλεια της λήψης φλουβαστατίνης σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο και αρτηριακή υπέρταση.

Κεκές, Γεωργιάδης, Τζιακάς, Λανζουράκη, Φορμόζη, Χατσέρας

 

Διαγνωστική ευκρίνεια του διοισοφαγείου υπερηχογραφήματος στην διάγνωση ελλείμματος φλεβικού κόλπου με μερική ανώμαλη εκβολή πνευμονικών φλεβών: ανακοίνωση περιστατικών.

Δάρδας, Τσικαδέρης

 

Τεύχος 3

Η ιστορία της χειρουργικής της ισχαμικής καρδιακής νόσου.

Τούμπουρας

 

Διάγνωση και αντιμετώπιση των συγγενών καρδιοπαθειών στη νεογνική ηλικία.

Θωμαίδης, Κατσαρής

 

Οιστρογόνα και στεφανιαία νόσος.

Παππάς, Γουδέβενος

 

Το έμφραγμα του μυοκαρδίου στην τρίτη ηλικία.

Κανονίδης

 

Η σχέση μεταξύ της μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας και της εμφάνισης εμμένουσας μονομορφής και μη εμμένουσας κοιλιακής ταχυκαρδίας σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο.

Χατζηνικολάου, Παπαδόπουλος, Τζήμας, Καραπατσούδη, Αποστολίδου, Κατσαρής

 

Η επίδραση του τύπου βηματοδότησης στη διασπορά της κοιλιακής επαναπόλωσης σε βηματοδοτηθέντες ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.

Μανώλης, Χαϊκός, Βασιλόπουλος, Κατσίβας, Κουτσογεώργης, Σακαντάμης, Παπαδόπουλος, Λούβρος

 

Αιτιολογικοί παράγοντες των συγγενών καρδιοπαθειών. Συγκριτική μελέτη 293 οικογενειών της Βόρειας Ελλάδας.

Βαρλάμης, Καραμπέρης, Χατζησεβαστού-Λουκίδου, Ψαθά-Μπασμπάνη, Βογιατζής

 

Επίδραση της μάζας της αριστερής κοιλίας στη διάρκεια συστολής και στο έργο του αριστερού κόλπου.

Καλλαράς, Sparks, Wooley, Μπουντούλας

 

Χαμηλή αντί υψηλής δόση ηπαρίνης κατά την εκτέλεση αγγειοπλαστικής των στεφανιαίων αρτηριών.

Βραχάτης, Ξενοδοχίδης, Κυριακούλης, Πετροπούλου, Μιχελακάκης, Γεωργούλας, Καραβίδας, Ζαχαρούλης

 

Η διακύμανση των θανάτων από στεφανιαία νόσο στη Ελλάδα κατά τη περίοδο των τελευταίων πενήντα ετών. Ύφεση ή επιδείνωση της εξάπλωσης της νόσου;

Ψυρρόπουλος, Λευκός, Μπουντώνας, Ευθυμιάδης, Λευκού, Τσάπας

 

Η αντιμετώπιση των στεφανιαίων ασθενών στη Ελλάδα του 1867, όπως αυτή συνάγεται από χειρόγραφο βιβλίο πανεπιστημιακών παραδόσεων.

Κατσέας, Χριστοδούλου, Μπισχινιώτης, Χατζητόλιος, Μαλίκ, Γιγής

 


Περιοδικό "Καρδιολογία"
Ο νέος τόμος του Περιοδικού "Καρδιολογία" (Τόμος 13, 2010) σύντομα κοντά σας.

Λίστα Επικοινωνίας

Γραφτείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Καταχώρηση