1999 | Τεύχος 1 & 2 & 3

Τεύχος 1

Aortic function in clinical cardiology: New applications of classic concepts.

Bodoulas, Wooley

 

Σιωπηλό έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Κανονίδης

 

Ακτινοβολία για μείωση της επαναστένωσης μετά από αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αρτηριών.

Αντωνέλλης, Πατσιλινάκος

 

Η θέση της ορμονοθεραπείας υποκατάστασης στην αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου σε μετεμμηνοπαυστικές γυναίκες.

Φουντουλάκη, Κολέτσα, Τρυποσκιάδης

 

Δοκιμασία κόπωσης σε ασταθή στηθάγχη.

Φωτιάδης

 

Παράγοντες της φλεγμονής στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ο ρόλος των μονοπύρηνων του περιφερικού αίματος.

Ιωαννίδου-Παπαγιαννάκη, Λευκός, Κλωνιζάκης, Πουμπουρίδου, Μπουντώνας, Ευθυμιάδης, Τσάπας

 

Ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα ασθενών με οξύ έμφραγμα του κάτω τοιχώματος, σε σχέση με ορισμένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, μετά από θρομβόλυση.

Αφθονίδης, Στυλιάδης, Ζαρίφης, Τσαγγάρης, Κόττας, Τερζούδη, Χαλκίδη

 

Λιποπρωτεϊνη (a) και ισομορφές απολιποπρωτεϊνης (a). Ποιά η συσχέτιση με την στεφανιαία νόσο.

Κατσούρας, Καραμπίνα, Ταμπάκη, Τζιόβας, Ελισάφ, Μιχάλης, Τσελέπης, Γουδέβενος, Σιδέρης

 

Το διεπίπεδο διοισοφάγειο ηχοκαρδιογράφημα ως διαγνωστική μέθοδος εκλογής στο άγνωστο αιτιολογίας οξύ πνευμονικό οίδημα.

Νούσκας, Πλιάκος, Παρχαρίδης

 

Ευμέγεθες μύξωμα του δεξιού κόλπου.

Παρασκευαϊδης, Παρχαρίδης, Καρβούνης, Νούσκας, Κεσίδης, Τασιούλης, Παπακωνσταντίνου, Σπανός, Λουρίδας

 

Η χρησιμότητα της διοισοφαγικής ηχοκαρδιογραφίας στη διάγνωση και αντιμετώπιση της σοβαρής πνευμονικής και απειλούμενης παράδοξης εμβολής.

Μαυρομμάτης, Χρυσοστόμου, Savash, Χριστοδουλίδης, Δημητρίου

 

Προς τιμήν των απόμαχων καρδιολόγων.
Τσιφοδήμος


Τεύχος 2

Σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου.

Συνειφακούλης, Πόραλης

 

Αντιαιμοπεταλιακοί παράγοντες.

Ντούνης, Καραβίδας

 

Ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ.

Παρασκευοπούλου

 

In hospital outcome and management of unstable angina.

Tachmatzidis, Louridas, Haj-Yahya, Hadjimiltiades

 

Συγκριτικά αποτελέσματα της χορήγησης μικρού μοριακού βάρους ηπαρίνης με τη μη κλασματική, σε ασθενείς με ασταθή στηθάγχη.

Ευθυμιάδης, Λευκός, Παπαδόπουλος, Μπουντώνας, Ψυρρόπουλος, Εκκλησίαρχος, Τσάπας

 

Συσχετισμός και προγνωστική σημασία των μεταβολών επαναπόλωσης στις δεξιές πλάγιες προκάρδιες απαγωγές με το συνολικό άθροισμα ανάσπασης του ST στις ΙΙ, ΙΙΙ, AVF και την ενζυμική δραστηριότητα σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα κάτω τοιχώματος.

Αφθονίδης, Ζαρίφης, Κόττας, Στυλιάδης, Τερζούδη, Αυγερινός, Τσαγγάρης, Χαλκίδης

 

Καταλληλότητα φλεβικών και αρτηριακών μοσχευμάτων που χρησιμοποιούνται για αορτοστεφανιαία παράκαμψη σε συσχετισμό με παράγοντες κινδύνου στεφανιαίας νόσου.

Γιαννόγλου, Κουζή-Κολιάκου, Δρόσος, Κανελλάκη-Κυπαρίσση, Καζινάκης, Νούσκας, Φόρογλου, Λουρίδας

 

Ο ρόλος του αυτόνομου νευρικού συστήματος στην έναρξη επεισοδίων ιδιοπαθούς κοιλιακής ταχυκαρδίας.

Μανώλης, Σακαντάμης, Χάϊκος, Βασιλόπουλος , Κατσίβας, Παπαδόπουλος, Λούβρος

 

Παθολογική σημασία της παραμονής αρνητικών Τ κυμάτων και της θετικοποίησης τους στη χρόνια φάση μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου με παρουσία Q.

Χατζηνικολάου, Κοζυράκης, Καπρίνης, Μπακαίμη, Γκίτη, Κατσάρης

 

Κατάλυση κολποκοιλιακής κομβικής ταχυκαρδίας επανεισόδου. Χαμηλό ποσοστό υποτροπής μετά από εξαφάνιση ή επαρκή τροποποίηση της βραδείας οδού αγωγής.

Κατσίβας, Σακαντάμης, Λάζαρης, Μανώλης, Βασιλόπουλος, Κοτρίδης, Κυριακού, Παπαδόπουλος, Λούβρος

 

Παραμένουσα αριστερή άνω κοίλη φλέβα και μεσοκολπική επικοινωνία.

Δούρας, Μοστράτος, Πουλτσίδης, Σαράκης, Μαλάμος, Ζιώγας, Τσακνάκης

 

Μελέτη περίπτωσης ασθενούς με ασταθή στηθάγχη σχετιζόμενη με μυοκαρδιακή γέφυρα. Ανάλυση όψιμων δυναμικών.

Τζιακάς, Γεωργιάδης, Φορμόζη, Κεκές, Χατσέρας

 

Τεύχος 3

Παρόν και μέλλον στη καρδιοχειρουργική

Σπανός, Αναστασιάδης, Βουχάρας

 

Δυσλειτουργία ενδοθηλίου και διαταραχές πήξεως-ινωδόλυσης στην αρτηριακή υπέρταση.

Παρασκευοπούλου, Σωτηρέλος, Σπανοδήμος

 

Χρησιμότητα και κλινικές εφαρμογές της περιστροφικής αθηρεκτομής στην θεραπεία των στεφανιαίων.

Πεντούσης, Corros

 

Πρόσφατες εξελίξεις στην χορήγηση αντιθρομβοτικών φαρμάκων τελευταίας γενιάς.

Ολύμπιος, Ψωμάλη, Σμυρνιούδης

 

Συσχέτιση της διασποράς του QT διαστήματος με τη σοβαρότητα της υποκείμενης στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς με πρώτο non-Q έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Λύρας, Παπαναγιώτου, Πάνου, Φουκαράκης, Λάζαρος, Μπετσιμέα, Σκαμπάς, Ζαχαρούλης

 

Repeat thrombolysis for reocclusion

Kanonidis, Papadopoulos, Papagiannis, Benis, Panlides, Kyriakou, Sakadamis

 

Επίδραση της συστηματικής γύμνασης στη δράση του αυτόνομου νευρικού συστήματος στη καρδιά κατά την προεφηβική ηλικία.

Κουϊδή, Κουτλιάνος, Ντάνης, Δεληγιάννης

 

Ο χρόνος ισο-ογκικής χάλασης της δεξιάς κοιλίας σε ασθενείς με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια.

Γκεμιτζής, Παρχαρίδης, Καρβούνης, Νούσκας, Ευθυμιάδης, Ζιάκας, Λουρίδας

 

Τυχαία ανακάλυψη αριστερής άνω κοίλης φλέβας κατά τη διάρκεια καρδιακού καθετηριασμού με συνύπαρξη και άλλων συγγενών καρδιοαγγειακών ανωμαλιών. Αναφορά δύο περιπτώσεων.

Φακιολάς, Σηφάκη, Χατηιωακείμ, Πισιμίδης, Ολύμπιος

 

Λοιμώδης ενδοκαρδίτις τριγλώχινος βαλβίδος σε ασθενή με μεσοκοιλιακή επικοινωνία.

Πλιάκος, Ζεμπεκάκης, Σοφός, Λιάκος, Καρβούνης, Παρχαρίδης, Τουρκαντώνης

 

Βηματοδότηση στο σύνδρομο υπερευαίσθητου καρωτιδικού κόλπου.

Παρασκευαϊδης, Πολυμερόπουλος, Δάκος, Δεϊρμεντζίδης, Μόλχας, Λουρίδας

 

Παραμένουσα αριστερή άνω κοίλη φλέβα: Περιγραφή μιας περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Κουρής, Γράσσος, Κωνσταντέλλος, Καλκανδή, Σηφάκη, Μπενετάτος, Μπάμπαλης

 

Συγγενές συρίγγιο μεταξύ γιγαντιαίας, εκτατικής δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας και στεφανιαίου κόλπου σε ασθενή με εκδηλώσεις καρδιακής ανεπάρκειας.

Κουβούσης, Λάζαρος, Φουκαράκης, Μάτσακας, Δευτεραίος, Λακουμέντας, Ζαχαρούλης

 

Ένας αιώνας από τα πρώτα βήματα της ηλεκτροκαρδιοφίας.

Κατσέας, Χριστοδούλου, Μπισχινιώτης, Κόττας, Καρβούνης, Παρχαρίδης, Γιγής

 


Περιοδικό "Καρδιολογία"
Ο νέος τόμος του Περιοδικού "Καρδιολογία" (Τόμος 13, 2010) σύντομα κοντά σας.

Λίστα Επικοινωνίας

Γραφτείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Καταχώρηση