14ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (Κ.Ε.Β.Ε.) διοργανώνει το 14ο Σεμινάριο Ηχωκαρδιογραφίας στις 20-21 Ιανουαρίου 2012, στο ξενοδοχείο NIKOPOLIS στη Θεσσαλονίκη.

Δείτε το Τελικό πρόγραμμα

Δείτε τους προσκεκλημένους προέδρους και ομιλητές

Δείτε την Α΄ Ανακοίνωση