Προκήρυξη Διαγωνισμού με τη συμφερότερη τιμή της Καρδιολογικής Εταιρείας Β. Ελλάδος

Η Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος (Κ.Ε.Β.Ε.), σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στη συνεδρίαση του Δ.Σ στις 01-06-11, προκηρύσσει διαγωνισμό με τη συμφερότερρη τιμή:

α) για την επίπλωση και τον εξοπλισμό του ιδιόκτητου οικήματος της και

β) για την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος προβολής στον ίδιο χώρο

Αναλυτικός πίνακας των προδιαγραφών του χώρου και του συνολικού εξοπλισμού για τους ενδιαφερόμενους, θα δίνεται από τον πρόεδρο της Κ.Ε.Β.Ε κ. Παράσχο Γκελερή κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, στα τηλ 2310-892075 και 6932291335 τις ώρες 11:00 με 12:00 για 15 ημέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δώσουν ενσφράγιστες προσφορές.

Εκ μέρους του ΔΣ

Ο Πρόεδρος
Π. Γκελερής