Περιοδικό Καρδιολογία

Παρακαλούμε τα μέλη της ΚΕΒΕ να προσκομίσουν στον Πρόεδρο κ. Παράσχο Γεκλερή, εργασίες για την έκδοση του περιοδικού Καρδιολογία.