Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΒΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Καρδιολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος μετά τις αρχαιρεσίες της 28 Φεβρουαρίου 2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Γεώργιος Μπομπότης
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Τσούνος
Γενικός Γραμματέας: Χρήστος Γραϊδης
Ειδικό Γραμματέας: Αγγελική –Δέσποινα Μαυρογιάννη
Ταμίας: Σωτήριος Παπαζαχαρίου
Μέλη: Ευστάθιος Ιωαννίδης, Νικόλαος Φραγκάκης