25/01/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ «ΚΕΒΕ» ΣΤΟ ΕΡΓΟ EQUAL2HEALTH στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρόγραμματος Συνεργασίας CP INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”

H «ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ συμμετέχει ως Εταίρος στο έργο με τίτλο «Μείωση των ανισοτήτων πρόσβασης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγέιας για τις κοινωνικά σημαντικές ασθένειες στις υποθαθμισμένες/μειονεκτικές κοινότητες στην διασυνοριακή περιοχή του Προγράμματος (Reducing access inequalities in primary healthcare for socially significant diseases at CB Area’s deprived communities)» και ακρώνυμο «equal2health» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας CP INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”.

Για παραπάνω πληροφορίες δείτε την πλήρη Ανακοίνωση εδώ.

Περιοδικό "Καρδιολογία"
Ο νέος τόμος του Περιοδικού "Καρδιολογία" (Τόμος 13, 2010) σύντομα κοντά σας.

Λίστα Επικοινωνίας

Γραφτείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Καταχώρηση