9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Ιατρική της Άθλησης στον 21ο Αιώνα», υπό την αιγίδα της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος