Προηγμένη Καρδιαγγειακή Απεικόνιση 2017 – SPECT/PET, CT, CMR


Ημερομηνία:
2 - 3 Ιουνίου 2017

Μέρος:
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) ΑΠΘ

Πόλη:
Θεσσαλονίκη

Φορέας: Γ' Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Υπό την αιγίδα της: Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου ΕλλάδοςΕγγραφή:
Μπορείτε να προχωρήστε στην προεγγραφή σας για το Συνέδριο, με σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας από τη γραμματεία. Συμμετοχή δωρεάν.