Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ηχοκαρδιολογίας - Απεικόνισης (2015)

Η Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος διοργανώνει τα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ηχοκαρδιολογίας - Απεικόνισης για το 2015 στις 14 Μαρτίου 2015 στα γραφεία της.

Δείτε το πρόγραμμα