Η Προηγμένη Καρδιαγγειακή Απεικόνιση στην Καθημερινή Κλινική Πράξη


Το 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με τίτλο "Η Προηγμένη Καρδιαγγειακή Απεικόνιση στην Καθημερινή Κλινική Πράξη" θα πραγματοποιηθεί στις 3 & 4 Μαΐου 2014, στην αίθουσα Διαλέξεων της Κλινικής "Άγιος Λουκάς" στη Θεσσαλονίκη.

Α' Ανακοίνωση