14ο Διεθνές Συνέδριο "New Trends in Cardiology"

Το 14ο Διεθνές Συνέδριο "New Trends in Cardiology" θα πραγματοποιηθεί στις 11-12 Απριλίου 2014, στο ξενοδοχείο THE MET, Θεσσαλονίκη.
Τελικό Πρόγραμμα

ΕΓΓΡΑΦΗ
Μπορείτε να εγγραφείτε στο συνέδριο συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Το συνέδριο μοριοδοτείται με 12 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.


ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
Για την παρακολούθηση της ζωντανής μετάδοσης του συνεδρίου, επισκεφθείτε το Livemedia.