Ζωντανή παρουσίαση περιστατικών από το αιμοδυναμικό εργαστήριο του Π.Γ. Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Η Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Ζωντανή παρουσίαση περιστατικών από το αιμοδυναμικό εργαστήριο του Π.Γ. Νοσοκομείου Παπαγεωργίου με ταυτόχρονη διασύνδεση με τις Καρδιολογικές Κλινικές της Βορ. Ελλάδος», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11:00 στο Π.Γ. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Παρακολουθήστε τη ζωντανά στο διαδικτυακό κανάλι της ΚΕΒΕ.