Ζωντανή παρουσίαση περιστατικών από το αιμοδυναμικό εργαστήριο του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου

Θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε ότι η Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Ζωντανή παρουσίαση περιστατικών από το αιμοδυναμικό εργαστήριο του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου με ταυτόχρονη διασύνδεση με τις Καρδιολογικές Κλινικές της Βορ. Ελλάδος», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη.

Παρακολουθήστε τη ζωντανά στο διαδικτυακό κανάλι της ΚΕΒΕ.