1ο Κλινικό Φροντιστήριο Πνευμονικής Υπέρτασης

Η Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος διοργανώνει το 1ο Κλινικό Φροντιστήριο Πνευμονικής Υπέρτασης, στις 6 Απριλίου 2013, στο Μέγαρο Μουσικής (Μ2) Θεσσαλονίκης.
Α' Ανακοίνωση

Τελικό Πρόγραμμα

Φόρμα Εγγραφής

Η συμμετοχή στο 1ο Κλινικό Φροντιστήριο Πνευμονικής Υπέρτασης είναι δωρεάν και παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης με 4 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.