ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Φέτος θα δοθούν δύο υποτροφίες, με τη μορφή της οικονομικής βοήθειας, σε ειδικευόμενους ή νέους καρδιολόγους, για μεταπτυχιακές σπουδές:

  • Υποτροφία 5.000 € από την ΚΕΒΕ
  • Υποτροφία 5.000 € προσφέρει ο κ. Ιωάννης Χ. Στυλιάδης, Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ, Διευθυντής της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ, στη μνήμη των διδασκάλων γονέων του


ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Διαδικασία


1. Η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών είναι μέχρι τις 23/4/2010. Το όνομα του υποψηφίου που θα λάβει τελικά την υποτροφία θα ανακοινωθεί στο 9ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο, στις 13-15/5/2010.

2. Αίτηση δικαιούνται να υποβάλλουν Έλληνες υπήκοοι, ηλικίας μέχρι 40 ετών καρδιολόγοι ή μέχρι 35 ετών ειδικευόμενοι στην καρδιολογία, που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, εάν είναι άρρενες.

3. Τα στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση πέραν των τυπικών πιστοποιητικών (πιστοποιητικό γέννησης, πτυχίο, στρατολογία), είναι:

α. Δήλωση του γνωστικού αντικειμένου στο οποίο επιθυμεί να εκπαιδευθεί ο υποψήφιος
β. Δήλωση του κέντρου στο οποίο θα μεταβεί, η οποία θα πιστοποιεί την αποδοχή του, καθώς και τη δυνατότητα του κέντρου να εκπαιδεύσει τον υπότροφο στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο
γ. Οι ειδικευόμενοι στην καρδιολογία πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση του Διευθυντή της καρδιολογικής κλινικής που να πιστοποιεί ότι έχουν ήδη αρχίσει την ειδικότητα

4. Οι υποψήφιοι κρίνονται με βάση το βιογραφικό τους σημείωμα το οποίο συνοδεύει την αίτηση. Τα κριτήρια για τα βιογραφικά σημειώματα είναι κατά σειρά αξιολόγησης τα εξής:

α. Η κατοχή τίτλου ειδικότητας
β. Δημοσιευμένες εργασίες. Οι πρώτοι συγγραφείς υπερέχουν των υπολοίπων. Τα περιοδικά ταξινομούνται με βάση τον IF.
γ. Η διδακτορική διατριβή
δ. Συμμετοχή σε πολυκεντρικές μελέτες
ε. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα ως εκπαιδευτής ή εκπαιδευόμενος

Η διάρκεια της χρηματοδότησης του υπότροφου είναι 12 μήνες. Αρχίζει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου χρόνου από τη λήψη της υποτροφίας.

Ο υπότροφος οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες του κέντρου στο οποίο μεταβαίνει και να έχει τακτική παρακολούθηση και καλή επίδοση στο αντικείμενο της εκπαίδευσής του.

Ο υπότροφος οφείλει ανά τρίμηνο να υποβάλλει ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία της εκπαίδευσής του, ενώ μετά το πέρας της εκπαίδευσης οφείλει να προσκομίσει δήλωση του προϊσταμένου του που να αξιολογεί την επίδοσή του. Η υποτροφία δύναται να ανακληθεί από το Δ.Σ. της ΚΕΒΕ, εφ’ όσον ο υποψήφιος παραβεί τους όρους της, με προειδοποίηση ενός μηνός.

Σε περίπτωση που ο υπότροφος κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησής του συμπεριληφθεί ως συγγραφέας σε δημοσιευμένη εργασία θα πρέπει να αναφέρεται στη δημοσίευση ότι ο συγκεκριμένος συγγραφέας υποστηρίχθηκε οικονομικά από την ΚΕΒΕ.

Διευκρινίζεται ότι οι υποτροφίες αφορούν εκμάθηση επιστημονικής μεθόδου και όχι συμπλήρωση ερευνητικού πρωτοκόλλου. Ως εκ τούτου η «ολοκλήρωση της έρευνας» δεν μπορεί να είναι αιτία παράτασης.
Περιοδικό "Καρδιολογία"
Ο νέος τόμος του Περιοδικού "Καρδιολογία" (Τόμος 13, 2010) σύντομα κοντά σας.

Λίστα Επικοινωνίας

Γραφτείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Καταχώρηση