ΣΚΟΠΟΙ

Έτος Ίδρυσης 1977

Η Ίδρυση της Καρδιολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος επιδίδεται στην εκπλήρωση κάποιων βασικών στόχων προκειμένου να πετύχει πλήρη ενημέρωση γύρω από θέματα καρδιολογίας τόσο προς τους γιατρούς όσο και προς το ευρύτερο κοινό. Συγκεκριμένα:


Σκοποί της Εταιρίας

  1. Η προαγωγή και γενικά η επιστημονική προώθηση της ερευνητικής και εφηρμοσμένης καρδιολογίας με όλα τα επιστημονικά μέσα και μεθόδους και ειδικότερα η επιμόρφωση των καρδιολόγων ιατρών.
  2. Η με κάθε μέσο διάδοση προς το ευρύ κοινό της προληπτικής Ιατρικής των καρδιακών παθήσεων.


Μέσα επίτευξης των σκοπών της εταιρείας

Η Κ.Ε.Β.Ε. έχοντας θέσει τους παραπάνω στόχους έχει προχωρήσει στις παρακάτω ενέργειες προκειμένου να τους πετύχει:

  1. Διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, δημοσίων συζητήσεων, μετεκπαιδευτικών μαθημάτων και άλλων εκδηλώσεων επιστημονικής επικοινωνίας αυτοδύναμα ή με άλλες συγγενικές ελληνικές ή και ξένες επιστημονικές οργανώσεις.
  2. Η ίδρυση ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων, εργαστηρίων, η έκδοση συγγραμμάτων ή περιοδικών, η χορήγηση υποτροφιών για μετεκπαίδευση και εξειδίκευση στην καρδιολογία.
  3. Η συνεργασία και ανταλλαγή ιατρικής πληροφορικής με άλλες ελληνικές ή ξένες όμοιες ή συγγενικές επιστημονικές οργανώσεις και ιατρικούς ή άλλους επιστημονικούς συλλόγους της χώρας μας.
  4. Η οργάνωση πανελλήνιων ή Διεθνών Συνεδρίων στην Ελλάδα με αντικείμενο σχετικό με τους σκοπούς του σωματείου.
Περιοδικό "Καρδιολογία"
Ο νέος τόμος του Περιοδικού "Καρδιολογία" (Τόμος 13, 2010) σύντομα κοντά σας.

Λίστα Επικοινωνίας

Γραφτείτε στη λίστα επικοινωνίας για να σας στέλνουμε τα νέα μας

Καταχώρηση