ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το διοικητικό συμβούλιο της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος είναι το εξής:


Πρόεδρος

Γεώργιος Μπομπότης

Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Τσούνος

Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Γραΐδης

Ειδ. Γραμματέας

Αγγελική - Δέσποινα Μαυρογιάννη

Ταμίας

Σωτήριος Παπαζαχαρίου

ΜέληΕυστάθιος Ιωαννίδης
Ιωάννης Κανονίδης